Privacybeleid CM Cleaning BV

Naam en contactgegevens voor de gegevensverwerking en gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door CM Cleaning BV gelegen in Sprang-Capelle, Nederland. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor de gegevensbescherming via het contactformulier, ter attentie van gegevensbescherming, of via een e-mail aan info@cmcleaning.nl.

1. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en aard en doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze websites cmcleaning.nl en cmcleaning.be bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,
 • Datum en tijd van de toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verleend (referentie-URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
 • Het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • De evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analyse services wanneer u onze website bezoekt. In dit privacybeleid vindt u meer informatie.

b) Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of afspraak maken formulier

Als u vragen hebt, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het formulier op de website. Een geldig e-mailadres is vereist zodat we weten wie het verzoek heeft verzonden en zodat wij erop kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevens worden verwerkt om op basis van uw vrijwillige toestemming contact met ons op te nemen in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

2. Doorgeven van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

a) Voor de uitvoering van de overeenkomst

Voor zover wettelijk toegestaan en vereist op grond van art. 6 lid 1 onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van contractuele relaties met u, worden uw persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan het doorgeven aan logistieke bedrijven ten behoeve van de levering van door u bestelde producten en het doorgeven van betalingsgegevens aan betalingsdienstaanbieders of kredietinstellingen ten behoeve van het uitvoeren van een betaling. De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.

b) Voor andere doeleinden

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
 • het doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, of ter verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet bekend te maken, en
 • in geval van een wettelijke verplichting tot doorgifte op grond van artikel 6 lid 1 onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat u hiermee onmiddellijk uw identiteit bekendmaakt.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van onze dienst voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website hebt bezocht, dat u al bent ingelogd in uw gebruikersaccount of om uw winkelmandje te laten zien. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke instellingen u hebt gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website te analyseren en om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie hoofdstuk 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site na een vorig bezoek. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

4. Analyse-instrumenten

a) Trackinginstrumenten

De hierna genoemde en door ons gebruikte trackingmethodes worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met de gebruikte trackingmethodes willen wij er zeker van zijn dat onze website is ontworpen om aan de gestelde eisen te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we de trackingmethodes om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doelstellingen voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tracking-instrumenten.

i) Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., voor het vraaggericht ontwerpen en continu optimaliseren van onze internetpagina’s. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”). In deze context worden geanonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie hoofdstuk 4). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • referentie-URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van de serveraanvraag,

worden naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen ten behoeve van marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van deze internetpagina’s. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt het gebruik door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-add-on te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on kunt u, met name voor browsers op mobiele apparaten, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze Link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bij Google Analytics-help.

ii) Google Adwords Conversietracering

Wij gebruiken Google Conversietracering ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze diensten voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie hoofdstuk 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Deze Adwords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het traceer proces, kunt u ook het daarvoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld met behulp van een browser instelling die het automatisch accepteren van cookies deactiveert. U kunt cookies voor het volgen van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het traceren van conversies vindt u hier.

b) Targeting-instrumenten

De hierna genoemde en door ons gebruikte targeting-methodes worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door de gerichte targeting-methodes die wij gebruiken, willen wij ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw eindapparaten ontvangt die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doelstellingen voor gegevensverwerking en gegevens categorieën zijn te vinden in de bijbehorende targeting-instrumenten.

5. Uw rechten

U hebt het recht:

 • om op grond van art. 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing en andere relevante informatie over uw gegevens verlangen;
 • op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens verlangen;
 • op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • op grond van art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar indien u deze gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of indien u op grond van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • op grond van art. 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • op grond van art. 17 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uw toestemming op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons in de toekomst niet langer toegestaan om gegevens te blijven verwerken die op basis van deze toestemming waren verkregen en
 • op grond van art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of tot het hoofdkantoor van ons bedrijf.

6. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder specificatie van de situatie zal worden uitgevoerd.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen aan info@cmcleaning.nl.

7. De veiligheid van uw gegevens

Bij het bestelproces gebruiken wij de veelgebruikte TLS-procedure (Transport Layer Security) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat tijdens het bestelproces door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of webpagina’s van onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan het slot-symbool of het sleutel-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd met de veranderende technologische ontwikkelingen.

8. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is bijgewerkt tot mei 2020.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire eisen, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Het actuele privacybeleid kunt u te allen tijde op de website onder cmcleaning.nl/privacy oproepen en afdrukken.